open_science_uppsala

2023-12-08: Anna Hallberg

USB

Kort text

Fredag 8 december 16.15-17.00 OSU hälsar Anna Hallberg med föredrag ‘What does Open Science mean for qualitative research?’. Fler info på https://bit.ly/open_science_uppsala

Längre text

Fredag 8 september 16.15-17.00 hälsar Open Science Uppsala Anna Hallberg med föredrag ‘What does Open Science mean for qualitative research?’.

Open Science Uppsala är den lokala Open Science grupp, var man diskuterar om -duh!- Open Science. Open Science är en väg att forskning med -bland annat- mål att göra forskning mer reproducerbar. Var föredragare pratar om en aspekt av Open Science, oft illustrerad med exempel av hans/hons egen interesse.

Varje en som omfamnar den vetenskaplig metod är välkommen om att berömma och kritiserar Open Science.

Fler info på https://bit.ly/open_science_uppsala